De case

Fitness waarbij klanten verschillende soorten abonnementen hebben. Facturen werden voordien maandelijks zelf ingegeven en doorgestuurd, waar veel tijd aan besteed werd.

Oplossing

Er werd gestart met het creëren van een mooi opgemaakte standaard factuur.
Web app waarop informatie van klanten bijgehouden wordt (emailadres, soort abonnement, ...) door de beheerder en waar makkelijk aanpassingen aan gemaakt kunnen worden.
Facturen worden automatisch gegenereerd en uitgestuurd op basis van de informatie in de web app.
Onderscheid tussen facturatie met of zonder BTW nummer klant.